Szanowni Państwo,
 
Priorytety strategiczne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odnoszą się m.in. do uznanych badań inspirowanych praktyków oraz współpracy z biznesem. Zgodnie z założeniami Strategii 2030 nasza uczelnia stanowić będzie centrum procesów innowacyjnych oraz wsparcia eksperckiego przedsiębiorstw regionu. Chcemy rozwijać innowacyjne środowisko start-upowe nakierowane na uruchamianie nowych przedsięwzięć studentów różnych uczelni, wspierając ich rozwój. 

Dążymy do tego, aby jako Uniwersytet być efektywną platformą transferu wiedzy i kompetencji pomiędzy nauką, a gospodarką. Aktualnie podejmujemy najbardziej aktualne i kluczowe problemy badawcze o istotnym znaczeniu gospodarczym i społecznym. Osiągnięcia naukowo-badawcze naszych pracowników opierają się na intensywnej i sprawnie prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej oraz eksperckiej. Wymiernym przejawem implementacji strategii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu są cztery raporty przygotowane przez naszych naukowców. 

Jesteśmy dumni, że podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu ekspertki i eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprezentują cztery kompleksowe raporty, będące efektem prac badawczych prowadzonych na Uczelni w 2021 i 2022 roku.
 
Bartłomiej Nita
Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Jaka jest kondycja dolnośląskiego ekosystemu startupowego? Jaki jest stan samych startupów? Jak dolnośląskie startupy oceniają współpracę z instytucjami otoczenia biznesu? Na te i inne pytanie odpowiada raport bazujący na wynikach badania, które w maju 2022 r. przeprowadził inQUBE - uniwersytecki inkubator przedsiębiorczości, działający przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - we współpracy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju. 

Celami badania były m.in.:
- analiza rynku pod kątem statystycznym, w tym określenie liczby podmiotów w regionie, struktury branżowej itp.,
- zebranie opinii uczestniczących w badaniu podmiotów na temat współpracy z inkubatorami i akceleratorami (ich doświadczeń, potrzeb, postaw w określonym w kontekście, opinii),
- poznanie doświadczeń oraz oczekiwań startupów dotyczących sposobów ich finansowania,
- wskazanie rodzaju oczekiwanego przez startupy wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych, instytucji otoczenia biznesu, szczególnie w zakresie wsparcia finansowego. 

Współpraca:
-  Jan Jakub Cendrowski, inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości,
-  dr Ilona Fałat-Kilijańska,
-  Robert Iwan, Dolnośląski Fundusz Rozwoju.